Rozhovor: Mensa ČR

 1. Co je to vlastně Mensa a jak funguje?
  Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa na území ČR byla založena psycholožkou Hanou Drábkovou (která učinila první pokusy o založení již v roce 1968) na jaře roku 1989, registrována pak byla v březnu 1991.
 1. Jak se stát členem Mensy?
  Členem Mensy se může stát každý, kdo v testu inteligence schváleném psychologem Mensy International dosáhne výsledku mezi horními dvěma procenty populace, což v České republice odpovídá IQ 130 a více. 50 % populace v České republice má IQ mezi 90 – 110.
  Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky).
  Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.
 1. Pořádá Mensa v KV kraji akce pro zájemce o členství?
  V Karlovarském kraji probíhají každé první úterý v sudém měsíci testování inteligence. Testování probíhá ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary.
  Mensa provádí i testování inteligence v mateřských a základních školách. Tato testování se organizují podle požadavků a přání jednotlivých škol.
 1. Jaké akce pořádá Mensa v KV kraji pro své členy?
  Největší akcí je Logická olympiáda. Soutěž pro nadané děti, žáky a studenty. V letošním roce se do soutěže v České republice dobrovolně přihlásilo 95 657 z 3 751 škol. Z toho z Karlovarského kraje 2 816 soutěžících.
  Také pořádáme různé vycházky v přírodě. Např.: rezervace SOOS, Ježíškova cesta na Božím Daru. Tyto vycházky jsou doplněny soutěžemi pro děti i dospělé.
  Občas se zájemci (není nutné být členem Mensy, aby se člověk mohl akce zúčastnit) sejdou na dobré večeři v zajímavé restauraci či hotelu.
  A benefitem každého člena Mensy je možnost zorganizovat pro zájemce akci, o které je přesvědčen, že ostatní zaujme.
  Vše o akcích se dá najít na internetových stránkách Mensy ČR v sekci kalendář.
 1. Jsou nějaké dlouhodobé volnočasové aktivity, které Mensa organizuje v KV kraji?
  V Karlovarském kraji dlouhodobé volnočasové aktivity neprobíhají.
  Ale je možnost se zúčastnit celostátního setkání členů Mensy ČR. Tato setkání probíhají 2 x ročně a účastní se jej cca 200 lidí.
  Jedenkrát ročně je organizováno Setkání Dětské Mensy. Toto setkání je zaměřené na rodiny s nadanými dětmi.
  Mensa v našem kraji podporuje mateřské a základní školy, které s Mensou spolupracují. Mensa je také nakloněna spolupráci při zakládání herních klubů deskových her.
 1. Je něco, co byste chtěl sdělit mladým lidem, kteří mají o Mensu zájem?
  Každý, kdo má zájem se dozvědět něco o aktivitách Mensy ČR, poznat členy Mensy ČR a poznat další zajímavé lidi, tak ať se podívá na webové stránky Mensy ČR, najde si v kalendáři zajímavou akci a přihlásí se na ni. Věřím, že se mu akce bude líbit a přijde zase.
  A všichni, kteří sledujete seriál Teorie velkého třesku, tak vězte, že mensani nejsou jako Sheldon Cooper, ale že jsme obyčejní lidé, kteří se rádi baví třeba u deskových her, tráví společně čas na akcích a diskutují o zajímavých věcech.
  Už nyní se na vás těším.

Petr Čavojský
Místopředseda Mensy ĆR