Beseda o sebepoškozování na ISŠTE Sokolov

Včera ve čtvrtek 19.1. se v Sokolově na ISŠTE uskutečnila první beseda na téma sebepoškozování. Vytvořil ji náš kulturní výbor ve spolupráci s organizací Kotec o.p.s. Celá beseda trvala dvě hodiny, kdy se studenti setkali s obecnou problematikou sebepoškozování, ale také se dozvěděli, jak tuto situaci řešit nebo na koho se obrátit. Na konci měli možnost pokládat slečnám z organizace anonymní otázky, které je k tématu napadli. Další besedy na toto téma se uskuteční již příští měsíc.