Bojujeme za projekt SOYL

18.3.2023
Bojujeme za projekt SOYL.
Jako Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje jsme před časem podali žádost o podporu z prostředků Evropské unie z fondu EUTeens4Green na projekt SOYL. Ten má za cíl vytvořit komunikační kampaň zaměřenou na snížení počtu odchodů mladých lidí z regionu a především na nastavení systémové spolupráce mezi KPDM a Karlovarským krajem v této oblasti.
Posuzovatelé EUTeens4Green však došli k závěru, že tento záměr nemá dostatečný impakt a není zcela relevantní ve vztahu k zelené politice Evropské unie. Vůči tomuto hodnocení jsme se proto okamžitě odvolali.
V našem odvolání poukazujeme hlavně na to, že náš kraj má největší míru odlivu obyvatel ze všech regionů v České republice. Velkou část z odcházejících tvoří hlavně mladí lidé a plných 20 procent z odchodů míří dokonce mimo ČR. Pokud se přitom tento trend nepodaří zastavit, bude mít dramatický dopad na zelenou transformaci kraje v souvislosti s ukončením těžby hnědého uhlí. Není možné úspěšně zvládnout zelenou transformaci pokud nebude v tomto kraji dostatek schopných lidí, kteří ji prosadí a zrealizují.
Věříme, že naléhavost našeho regionálního problému bude dostatečně zřetelná i z Bruselu a našemu odvolání bude vyhověno.