5. velké zasedání

Dnes se konalo velké zasedání Mladého kraje v zastupitelském sále Krajské úřadu Karlovarského kraje. Hned po zahájení zasedání jsme našim hostům představili parlament a jeho fungování a také Parlament dětí a mládeže České republiky.
Poté měl přednášku jeden z našich hostů Radek Bureš na téma regionální analýza Karlovarského kraje a my si ověřili nově nabyté znalosti v kvízu Kahoot. Povídali jsme si s hosty o tom, co je v Karlovarském kraji trápí a o možných řešeních jejich problémů. Následovaly zprávy z výborů, schválili jsme nový statu, který budete moct najít na našem webu a zvolili si nového tajemníka Matěje Zavadila, kterému tímto gratulujeme. Po ukončení ukončení proběhla ještě volná diskuse. Děkujeme všem za účast a doufáme, že se i někteří naši hosté budou chtít do činnosti Mladého kraje zapojit.