MLADÝ KRAJ

Aktuality

Mladý kraj zve nově zvoleného prezidenta Petra Pavla k diskuzi
Mladý kraj zve nově zvoleného prezidenta Petra Pavla k diskuzi o budoucnosti našeho regionu i státu. Více informací najdete v  tiskové zprávě Karlovarského kraje na odkazu http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/230206-kpdm.aspx#.Y-Ka6tLMJNw .
Beseda s Mládežnickou komisí ze Selbu
V sobotu 28.1. jsme se v Chebu sešli s Mládežnickou komisí ze Selbu a společně probírali naše fungování. Navzájem jsme si představili naše aktivity a vize a prodiskutovali dění u nich i u nás v kraji. Naplánovali jsme další formy spolupráce a už teď se na ni těšíme.
5. velké zasedání
Dnes se konalo velké zasedání Mladého kraje v zastupitelském sále Krajské úřadu Karlovarského kraje. Hned po zahájení zasedání jsme našim hostům představili parlament a jeho fungování a také Parlament dětí a mládeže České republiky. Poté měl přednášku jeden z našich hostů Radek Bureš na téma regionální analýza Karlovarského kraje a my si ověřili nově nabyté znalosti v kvízu Kahoot. Povídali jsme si...
Beseda o sebepoškozování na ISŠTE Sokolov
Včera ve čtvrtek 19.1. se v Sokolově na ISŠTE uskutečnila první beseda na téma sebepoškozování. Vytvořil ji náš kulturní výbor ve spolupráci s organizací Kotec o.p.s. Celá beseda trvala dvě hodiny, kdy se studenti setkali s obecnou problematikou sebepoškozování, ale také se dozvěděli, jak tuto situaci řešit nebo na koho se obrátit. Na konci měli možnost pokládat slečnám z organizace anonymní otázky,...
Beseda na ISŠTE Sokolov
V pátek 16. prosince proběhla beseda o našem parlamentu na ISŠTE v Sokolově. Předseda Patrick Pizinger měl prezentaci, ve které náš parlament představil a naši členové Matěj Zavadil a Tereza Anna Kuruczová, kteří na ISŠTE studují, sdíleli své osobní zkušenosti s parlamentem. Kromě toho se účastníci mohli také něco dovědět o Parlamentu dětí a mládeže České republiky od našeho místopředsedy Viet Anh...
Zapojíme se do projektu EUTeens4Green
Mladý kraj se bude ucházet o grant Evropské unie EUTeens4Green s projektem na téma: Participace mladých při transformaci Karlovarského kraje. O vývoji projektu vás budeme informovat v následujících týdnech a měsících.
Rozjeli jsme náborové přednášky o Parlamentu
Ve středu 9. 11. se uskutečnila v Chodově naše první náborová přednáška. Na starosti si ji vzala místopředsedkyně Andrea Rapačová a delegát Matěj Zavadil. Tamnímu žákovskému parlamentu jsme představili náš Parlament jako takový a vysvětlili jim, jak vlastně funguje.
Náborové plakáty na školách
Na školách byly vyvěšeny plakáty našeho parlamentu. Díky nim se o nás mohou všichni dozvědět a my doufáme, že se k nám připojí další aktivní mladí lidé z Karlovarského kraje.
Mladý kraj má nového tajemníka
Bývalý tajemník Oliver Dvořák podal krátce po začátku jeho druhého funkčního období rezignaci na post tajemníka KPDM KK.
Rozhovor: Mensa ČR
Co je to vlastně Mensa a jak funguje? Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa na území ČR byla založena psycholožkou Hanou Drábkovou (která učinila první pokusy o založení již v roce 1968) na jaře roku 1989, registrována pak byla v březnu 1991.

Copyright 2023 © Karlovarský kraj