MLADÝ KRAJ

Aktuality

První velké zasedání 2023/24
30. října se konalo naše poslední velké zasedání v tomto volebním období. Na programu bylo především shrnutí uplynulého roku a volba nového předsednictva. Zvoleným gratulujeme a přejeme nám všem hodně štěstí do dalšího volebního období!
Setkání se zástupci KAM KV
5.4.2023 jsme se sešli se zástupci Kancelář architektury města Karlovy Vary a navzájem si představili své činnosti. Kromě toho jsme se domluvili na dlouhodobé spolupráci při komunikaci s mladými lidmi v Karlových Varech. Těšíme se.
Bojujeme za projekt SOYL
18.3.2023 Bojujeme za projekt SOYL. Jako Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje jsme před časem podali žádost o podporu z prostředků Evropské unie z fondu EUTeens4Green na projekt SOYL. Ten má za cíl vytvořit komunikační kampaň zaměřenou na snížení počtu odchodů mladých lidí z regionu a především na nastavení systémové spolupráce mezi KPDM a Karlovarským krajem v této oblasti. Posuzovatelé...
Teambuilding
11.3.2023 jsme si v rámci teambuildingu byli společně zabruslit v KV Aréně. Ačkoli někteří více padali než bruslili, všichni jsme si to užili a zůstali celí. Zároveň jsme i probrali aktivity našeho parlamentu, na které se můžete těšit.
Vznik nového výboru
11.2.2023 Nejvíce skloňovaným tématem v diskuzích se studenty o problémech v Karlovarském kraji je doprava. Proto jsme se rozhodli založit výbor, který se tímto tématem bude zabývat. Dal si za úkol prozkoumat analýzy Karlovarského kraje, KARP KV a zkušenosti studentů, vytipovat problematické spoje a zpracovat návrhy na jejich změny. Předsedou tohoto výboru byl zvolen Viet Anh Tran. Držte nám palce.
Mladý kraj zve nově zvoleného prezidenta Petra Pavla k diskuzi
Mladý kraj zve nově zvoleného prezidenta Petra Pavla k diskuzi o budoucnosti našeho regionu i státu. Více informací najdete v  tiskové zprávě Karlovarského kraje na odkazu http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/230206-kpdm.aspx#.Y-Ka6tLMJNw .
Beseda s Mládežnickou komisí ze Selbu
V sobotu 28.1. jsme se v Chebu sešli s Mládežnickou komisí ze Selbu a společně probírali naše fungování. Navzájem jsme si představili naše aktivity a vize a prodiskutovali dění u nich i u nás v kraji. Naplánovali jsme další formy spolupráce a už teď se na ni těšíme.
5. velké zasedání
Dnes se konalo velké zasedání Mladého kraje v zastupitelském sále Krajské úřadu Karlovarského kraje. Hned po zahájení zasedání jsme našim hostům představili parlament a jeho fungování a také Parlament dětí a mládeže České republiky. Poté měl přednášku jeden z našich hostů Radek Bureš na téma regionální analýza Karlovarského kraje a my si ověřili nově nabyté znalosti v kvízu Kahoot. Povídali jsme si...
Beseda o sebepoškozování na ISŠTE Sokolov
Včera ve čtvrtek 19.1. se v Sokolově na ISŠTE uskutečnila první beseda na téma sebepoškozování. Vytvořil ji náš kulturní výbor ve spolupráci s organizací Kotec o.p.s. Celá beseda trvala dvě hodiny, kdy se studenti setkali s obecnou problematikou sebepoškozování, ale také se dozvěděli, jak tuto situaci řešit nebo na koho se obrátit. Na konci měli možnost pokládat slečnám z organizace anonymní otázky,...
Beseda na ISŠTE Sokolov
V pátek 16. prosince proběhla beseda o našem parlamentu na ISŠTE v Sokolově. Předseda Patrick Pizinger měl prezentaci, ve které náš parlament představil a naši členové Matěj Zavadil a Tereza Anna Kuruczová, kteří na ISŠTE studují, sdíleli své osobní zkušenosti s parlamentem. Kromě toho se účastníci mohli také něco dovědět o Parlamentu dětí a mládeže České republiky od našeho místopředsedy Viet Anh...

Copyright 2024 © Karlovarský kraj